Sekiranya terdapat sebarang kebimbangan atau aduan tentang kemungkinan pelanggaran hak harta intelek, sila hantarkan e-mel kepada kami Legal@whosebilling.com , mengenalpasti dengan kekhususan hak yang didakwa melanggar dan produk tertuduh.

(Alamat e-mel ini hanya untuk hak harta intelek dan isu undang-undang. Permintaan lain mungkin tidak mendapat respon.)